Khi một bộ trưởng Cộng Sản đ̣i chặt đầu kẻ đối lập

 

 Lời tuyên bố của Bộ trưởng Y Tế Nguyễn Trọng Nhân đ̣i chặt đầu kẻ đối lập nhân một buổi thuyết tŕnh trong khuôn khổ một cuộc hội thảo về Việt Nam do Viện nghiên cứu nhiệt đới Ḥa Lan và Ủy ban kinh tế Ḥa Lan-Việt Nam (MCNV) tô chức tại Ḥa Lan ngày 9/11/93, đă làm xôn xao dư luận cộng đồng người Việt hải ngoại. Nguyên, sau một bài diễn văn của Bộ trưởng Nhân về “Y tế và kinh tế thị trường » trong đó ông vừa đề cao “thành quả huy hoàng của kinh tế thị trường » tại Việt Nam vừa tả t́nh trạng thê thảm của nền y tế nước nhà để rồi xin Ḥa Lan viện trợ, cử tọa được ông Bakker, chủ tịch MCNV dành cho 10 phút để đặt câu hỏi với thuyết tŕnh viên. Những người Việt Nam hiện diện trong pḥng họp thừa dịp chất vấn ông về những vụ vi phạm nhân quyền, đàn áp tôn giáo. Một câu hỏi nhắc tới “hàng trăm người đang biểu t́nh phản đối » ngoài nơi họp, làm tràn cơn tức của Bộ trưởng Nhân khiến ông lớn tiếng chỉ trích người Việt tị nạn hải ngoại “đang t́m cách chặn đứng sự phát triển của đất nước... Bọn ngụy này, nếu c̣n trong nước, tội của họ đáng treo cổ, chặt đầu !». Trước tiếng ồ phản đối của cử tọa, ông Nguyễn Trọng Nhân giải thích thêm : “ Bọn này đều có nợ máu với nhân dân. Chúng thoát được ra rồi, c̣n dám chống đối nhân dân ! » 

Những lời hung bạo trên thót ra từ miệng một vị bộ trưởng đi công cán nước ngoài biểu lộ tính thô lỗ của một số viên chức cộng sản cùng bản chất độc đoán dữ dằn của nhóm người đang thống trị đất nước, b́nh thường được giấu dưới lời lẽ phỉnh phờ ngon ngọt, nhưng lộ hiện mỗi khi họ bị dồn vào thế bí hay được thỏa quyền thỏa chí. Lẽ dĩ nhiên, phát biểu của Bộ trưởng Y tế, tuy trơ tráo trắng trợn, bày tỏ thái độ thù nghịch chung của nhóm cầm quyền Hà Nội đối với kẻ đối lập bị Bộ trưởng quốc pḥng Đoàn Khuê cũng như Tổng bí thư Đỗ Mười xếp vào “lực lượng phản xă hội, vin vào dân chủ nhân quyền để sàm báng xă hội chủ nghĩa »,“toan tính gây bất ổn chính trị tại Việt Nam để phá hoại Cách mạng“ (theo báo Le Monde ngày 8/12/93)

8/12/93

 

Retour à DPN