Ḥa giải dân tộc

 

Không hiểu có mấy ai không từng là cộng sản trong nhóm ḥa giải dân tộc ư thức rằng họ đang áp dụng đúng chủ trương của Đảng, rằng từ sau đại hội VI các cán bộ cộng sản ở hải ngoại đă được Đảng ra chỉ thị trá h́nh đổi lốt để dễ bè tuyên truyền hữu ích cho xă hội chủ nghĩa. Muốn hiểu rơ mưu sách của Đảng, hăy đọc quyển sách của Nguyễn Ngọc Hà « Về người Việt Nam định cư ở hải ngoại » (Sài G̣n, nxb Thành phố, 1990).

 

Chúng tôi xin trích tại đây vài đoạn tiêu biểu : « Các Hội người Việt ở hải ngoại đang chuyển hướng về tổ quốc, làm đầu mối liên hệ ngày càng mật thiết giữa cộng đồng với đất nước, và giữa trong nước với các tổ chức tiến bộ và bạn bè ở nước sở tại (tr. 44) ». « Hiện nay, ở một số nước như Mỹ,Úc, Canada, bọn phản động lưu vong được sự ủng hộ của chính quyền sở tại, c̣n khống chế được số đông người Việt Nam tại từng địa bàn, gây nhiều cản trở cho hoạt động của phong trào Việt kiều. Song xu thế ḥa hợp, ḥa giải dân tộc, thế đi lên của cách mạng trong nước, một số chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước ban hành từ sau đại hội VI, đă tác động mạnh đến cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài, vạch trần được các luận điệu xuyên tạc, phản tuyên truyền của kẻ địch, dần dần thu hút được bộ phận đông đảo kiều bào hướng về đất nước, góp phần xây dựng đất nước. Nội bộ bọn tay sai phản động cũng bị phân hóa, chia rẽ trước chính sách cởi mở của trong nước, cũng như sự kiên tŕ, vững chắc của phong trào Việt kiều có tinh thần cảnh giác cao, kinh nghiệm hoạt dộng tốt, biết chủ động tấn công những âm mưu, thủ đoạn hoạt động phá hoại nhiều mặt của địch (như ở Pháp, Nhật, Bỉ, Canada), th́ phong trào vẫn được giữ vững, và vùng hoạt động của địch bị thu hẹp, đưa chúng vào thế cô lậpvới kiều bào và cả tầng lớp quần chúng tiến bộ của nước định cư (tr. 47-48) ». « Sau đại hộiVI, các báo Việt kiều mạnh dạn phản ảnh dư luận nói thẳng, nói thật về chính sách đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước, tạo nên sự hấp dẫn mới trong công chúng Việt kiều. Các báo Đất Nước, Đoàn Kết, Đất Việt đều có nhiều ư kiến thiết thực, phong phú để xây dựng Hội tiến kịp với xu thế chung của đất nước (tr. 49) ».

 

Căn cứ vào những lời khai chính thức trên của một nhà hữu trách cộng sản, không thể ai phủ nhận hành động của nhóm ḥa giải vô t́nh hay hữu ư làm lợi cho cộng sản. Bảo Tin Tức chụp mũ khi tố cáo sự thông đồng tự nguyện hay không chủ tâm của nhóm chống cộng yêu nước với nhóm RFI-Việt – Đoàn Kết – Diễn Đàn – Nhà Việt Nam là muốn nói cho lấy được, hầu chối bỏ sự thật.

 

Giờ phút này, với sự suy tàn của các đảng cộng sản Đông Âu và sự phơi bày ra ánh sáng về sự thật phũ phàng của chế độ cộng sản, dù ngoan cố đến đâu cũng chẳng c̣n mấy ai dám tự nhận ḿnh là người cộng sản, ít nhất theo kiểu chủ nghĩa xă hội hiện thực. C̣n thiết tha lắm với thuyết cộng sản th́ cũng vội giải thích là ḿnh là người cộng sản theo một lư thuyết không tưởng, không dính líu ǵ đến các chế độ cộng sản đương thời toàn là chế độ phản cộng sản. Như G. Boudarel trong hai cuốn sách Autobiographie Cent fleurs éclosent dans la nuit du Vietnam cho ḿnh vẫn trung thành với thuyết cộng sản, nhưng một thuyết cộng sản chưa từng được thực hiện và sẽ có thể không bao giờ được thực hiện.

 

Dù c̣n cộng hay hết cộng, các (cựu) cộng sản viên đều công nhận thầm hay công khai rằng cái chế độ đă được áp đặt trên Việt Nam từ 1945 đến giờ đă hoàn toàn thất bại trong sứ mệnh đầu tiên của kẻ cầm quyền là mang lại no ấm cho toàn dân, mặc dầu đă bắt người dân phải trả một giá rất đắt sự che chở của chế độ. Ghi nhận sự thất bại của nhà cầm quyền cộng sản tức là bắt buộc phải đ̣i hỏi một sự thay đổi thể chế, nhưng thể chế nào, bằng cách nào, th́ ư này tùy thuộc quyền lợi và suy tư của từng  nhóm. Một số cựu cán viên cộng sản vỡ mộng đă đi xa trong sự đ̣i hỏi thay đổi khi nói lên sự ước mong một chính thể dân chủ đa đảng.

 

Người quốc gia, xưa nay vẫn chỉ mong mỏi một chính thể dân chủ đa đảng như thế, nay thấy các (cựu) đảng viên cộng sản bỗng trở cờ nói hùa theo ḿnh, cũng nở ḷng đôi chút v́ ư tưởng của ḿnh được đối phương thừa nhận là đúng lư. Cho thế là hả dạ rồi, một số dân thuộc lớp chính trị « tiến bộ », không ưa chia rẽ, kiểu thành phần thứ ba cũ, vui sướng bắt tay và hợp tác với các người cộng sản tiến bộ đă biết tỉnh ngộ (tức hầu hết các người cộng sản cũ v́ từ khi các đảng cộng sản Đông Âu suy sụp, ai cũng kêu ḿnh là đă bị mắc lừa đi theo một giấc mơ) xướng lên cùng với họ một phong trào ḥa giải dân tộc hay giao lưu giữa hai phe đối nghịch cũ. Muốn là người yêu nước thật sự th́ phải chống cộng theo đường lối ḥa giải giao lưu do họ vạch đường, bất đồng chính kiến với họ bị gán ngay tội chống cộng quá khích hay cực đoan, đồng loại với một thiểu số quen dùng bạo lực. Là đảng viên cộng sản kêu bị mắc lừa, cố nhiên Boudarel cổ vơ cho phong trào ḥa giải này.

 

Những phần tử quốc gia đă có nhiều dịp tiếp xúc với người cộng sản và c̣n nhớ các phong trào liên hiệp bịp bợm do cộng sản đề xướng trong quá khứ, rất nghi ngờ sự thành thật của đám cựu cán viên cộng sản. Họ muốn nổi xung khi nghe hô hào hợp tác với các người cộng sản đổi lốt v́, hoặc những người này vẫn là người cộng sản trong thâm tâm và có ư đồ đen tối th́ đấy là những kẻ thù của dân tộc, hoặc họ thật tâm hối cải th́ đâu có vấn đề ǵ bởi họ đương nhiên ḥa đồng với các đoàn thể quốc gia chống cộng như các người cộng sản chiêu hồi trước kia. Nêu lên sự hợp tác với người cựu cộng sản thành chính sách tức là, hoặc t́m cách nuôi dưỡng những kẻ vẫn mộng tưởng đến cộng sản, hoặc cố t́nh chia rẽ cộng đồng quốc gia bằng cách dựng đứng thành chuyện một sự kiện tất nhiên. Khỏi cần phải nói, suy nghĩ như vậy là phạm tội quá khích đối với nhóm Ḥa giải Chống cộng Yêu nước.

 

Trước cảnh điêu linh của xứ sở, người Việt Nam nào chẳng mong có sự thay đổi trong sự lănh đạo đất nước ? Ngay giới cầm quyền cộng sản hiện tại cũng hô hào đổi mới, song đổi vừa đủ để khiến kinh tế có cơ phát triển và sao cho quyền lực vẫn nằm trong tay họ. Nhưng khi toàn dân đă chán ghét họ, khi các nước anh em hỗ trợ họ chẳng c̣n là bao, các thủ đoạn đổi mới, ḥa giải dân tộc và liên hiệp của họ (được nhóm ḥa giải hải ngoại tán đồng), chỉ có công hiệu hoăn lại nhưng không thể ngăn sự lật đổ và thất thế của đảng cộng sản và chính họ.

 

Chính tác động cải tử hoàn sinh cho cộng sản của nhóm ḥa giải giúp nhà cầm quyền cộng sản đang hấp hối bỗng có kẻ gián tiếp trợ lực, khiến nhiều người quốc gia bực ḿnh. Nhờ nhóm ḥa giải, đám cựu cán viên cộng sản, tuy đă nhầm lẫn nặng và có trách nhiệm trong sự đày đọa toàn dân dưới ách cộng sản, vẫn tiếp tục nhởn nhơ đóng vai tṛ chỉ đạo và nghênh ngang dạy đời. Những kẻ này kêu là ḿnh đă bị lừa nên mới tưởng lầm chủ nghĩa xă hội hiện thực tốt đẹp. Nhưng ai đă đánh lừa họ nếu không phải là chính họ, không kể chính họ đă lừa bao kẻ khác với những lời tuyên truyền ngon ngọt của họ? Ngay khi họ hiểu như Bùi Tín rằng Hồ Chí Minh và đảng CSVN đă đưa đất nước vào ngơ bí hiện tại, rằng họ đă nhầm lẫn khi tôn thờ chủ thuyết Mac-Lê, họ chẳng biết đặt thành vấn đề những hành động phát xuất từ sự tôn thờ đó. Cho nên Bùi Tín vẫn hănh diện về thời phục vụ Bác và Đảng trong chiến tranh (vẫn được mệnh danh là chiến tranh chống xâm lăng Pháp Mỹ) thay v́ đau buồn v́ đă sát sinh và hy sinh tuổi trẻ cho một chủ thuyết vô nghĩa và một nhóm lănh đạo thiển cận bất tài. Tuy biết ḿnh đóng góp vào sự áp bức nhân dân mỗi khi tuân theo chỉ thị của Đảng, Bùi Tín tự hào về sự trọng vọng trước đây của Đảng đối với ḿnh và về một địa vị được ưu đăi giữ ông chính thống tới tận sau 1975 mới mở mắt. G. Boudarel cố kết hơn khi biết ân hận về những nhận định xưa của ḿnh về thời cuộc Việt Nam, không kể ông công nhận với Tin Tức chiến tranh Việt Nam đúng bắt nguồn từ ư chí độc tôn của đảng cộng sản Việt Nam và người dân Việt Nam dưới chế độ cộng ḥa tự do sung sướng hơn dưới chế độ cộng sản đ̣i giải phóng họ. 

 

Mặc dầu những người như Bùi Tín hay Dương Thu Hương thành thật trong sự tranh đấu cho một chính thể dân chủ đa nguyên tại Việt Nam và v́ vậy dành được cảm t́nh của dân chúng đang oán ghét chế độ, họ c̣n không tiến thêm nước trong sự suy xét và tự vấn, họ không thể là những bạn đồng hành đáng tin cậy hay đáng kính trọng của người quốc gia. Kết tội Đảng và chế độ cộng sản mà không trách những người đă vun đắp cho Đảng và chế độ được mạnh, và nếu chính ḿnh là kẻ vun đắp đó lại không biết ân hận về sự mù quáng hay nhát hèn của ḿnh ; biết chiến tranh do Đảng lănh đạo có mục đích áp đặt sự thống trị ác nghiệt của Đảng trên toàn quốc mà vẫn đề cao cuộc nội chiến như một chiến tranh vinh quang chống ngoại xâm, không một lời tạ lỗi với những chiến sĩ đă ngă gục để cố ngăn (nhưng không được) tai họa kia ; đó chẳng qua là thái độ thường t́nh của con người, né sự phân luận phải trái v́ sợ phải ruồng bỏ quá khứ và tuổi trẻ của ḿnh.

 

Thật ra, người theo cộng cũng như người chống cộng đều là nạn nhân của cộng sản nên sự mất mát tâm hồn của mọi người dân Việt không thể tránh được. Cộng sản đă dùng sự lường gạt như một lợi khí đến nỗi ô nhiễm xă hội với tính gian dối. Chính v́ thế mà sự thật càng cần thiết để tẩy uế xă hội, mọi sự kiện trong hiện tại và quá khứ phải được cân nhắc minh bạch để xoa dịu các vết thương. Có được như vậy mới mong có sự giải tỏa tị hiềm giữa các người dân Việt trong và ngoài nước. Kêu gọi ḥa giải dân tộc là một chuyện thừa hay một sự đánh lạc dư luận. Bởi một khi đất nước có một chính thể thật sự dân chủ tức một chế độ pháp trị, những kẻ thực sự với quốc dân đồng bào sẽ bị xử trị theo pháp luật, c̣n những người cộng sản không phạm luật sẽ vô can. Những vết hằn do chiến tranh và độc tài gây nên, chỉ thời gian mới với sự sáng suốt của những kẻ lănh đạo trong tương lai mới hàn gắn nổi hết. Nhưng liệu Việt Nam sẽ có diễm phúc được kẻ sáng suốt lănh đạo không ?

 

(Bài viết cho Tin Tức, 6/1992)    

 

Retour à DPN